Banner

THÔNG BÁO

(V/v: Toàn Công ty làm việc tại nhà do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ) Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư Tiên Phong Real thông báo đến toàn bộ lãnh đạo, nhân viên, công tác viên về cách thức làm việc mới như sau:

1. Toàn bộ lãnh đạo, nhân viên, công tác viên làm việc online tại nhà kể từ ngày 04/06/2021 cho đến khi tình hình dịch Covid-19 khả quan hơn (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau);

2. Mỗi ngày, đầu buổi sáng và cuối buổi chiều, công ty sẽ thực hiện họp trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting. Lãnh đạo công ty sẽ tiến hành điện thoại hoặc thông báo họp đột xuất bất cứ lúc nào trong ngày thuộc khung giờ làm việc từ 08:00-17:30 (họp bất thường) để kiểm tra xác nhận việc thực hiện công việc. Nếu bất cứ cuộc họp trực tuyến nào mà nhân viên vào trễ, váng, không mở video, không tương tác với lãnh đạo chủ trì cuộc họp thì sẽ tính là nghỉ không phép ngày hôm đó.

3. Toàn bộ nhân viên, cộng tác viên, lãnh đạo phải có trách nhiệm chuẩn bị sẵn thiết bị có đầy đủ camera để tham gia họp, không chấp nhận việc không tham gia do không có thiết bị.

4. Trong thời gian làm việc tại nhà, toàn bộ lãnh đạo, nhân viên, công tác viên phải thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kết quả làm việc trong ngày cho cấp trên vào cuối mỗi ngày;

5. Công ty sẽ hỗ trợ 70% lương trong thời gian lãnh đạo, nhân viên, cộng tác viên làm việc online tại nhà. Đề nghị toàn bộ lãnh đạo, nhân viên, cộng tác viên thực hiện đúng theo chỉ thị số 15 và thông báo này. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày kí.

 

X