Banner
Graphics nghị định 91/2019/NĐ-CP Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai, Thay thế nghị định 102/2014. Nghị định có hiệu lực kể từ 05/01/2020
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 1
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 2
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 3
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 4
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 5
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 6
Nguồn: heo báo sài gòn giải phóng