Banner

Huyện nào tại TP.HCM đủ điều kiện lên quận sau năm 2030?

 

Trong ngày làm việc thứ 2 (30/11) của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 34 khóa X, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy đặt vấn đề liên quan tới việc phát triển 5 huyện đến năm 2030.

Ông Nhân đặt câu hỏi: "Tương lai của 5 huyện TP.HCM sẽ đi đến đâu? Nói nôm na là huyện thì phải có nhiều diện tích đất làm nông nghiệp nhưng các huyện còn nhiều đất để làm nông nghiệp không?".

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tổng diện tích huyện Củ Chi là 43.000 ha, trong đó 14.000 ha là đất nông nghiệp, chiếm 32% tổng diện tích. Đến năm 2025, dự báo chỉ còn 4% tổng hộ dân làm nông nghiệp.

Trong khi đó, huyện Hóc Môn rộng gần 11.000 ha, diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 21% với 2,2 nghìn ha. Theo dự báo, đến năm 2025 chỉ còn 0,6% hộ dân làm nông nghiệp. Số người làm nông nghiệp năm 2025 dự kiến khoảng 1.200 người, đến năm 2030 giảm còn 619 người.

Lãnh đạo TP nhìn nhận: "Như vậy lúc đó gọi là huyện hay là gì, sao còn gọi là huyện khi huyện phải có nông thôn, nông thôn phải có nông nghiệp".

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 34
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 34 khóa X. (Ảnh: Mai Hương)

Tổng diện tích của huyện Bình Chánh là 25.000 ha, đất nông nghiệp chiếm 31% với khoảng 7,9 nghìn ha. Theo dự báo, đến năm 2025, số hộ làm nông nghiệp chỉ còn 0,4% tổng số hộ. So với ngành dịch vụ và công nghiệp thì nông nghiệp có năng suất thấp nhất.

Bí thư Nhân tiếp tục nêu vấn đề: "Vậy đóng góp của người làm nông nghiệp ở Bình Chánh so với kinh tế của huyện là gì? Không đáng kể. Chúng ta làm gì với tình trạng này? Bình Chánh đang chịu áp lực lớn nhất trong việc giữ tỉ lệ đất nông nghiệp và tỉ lệ người làm nông nghiệp".

Đến năm 2025, huyện Nhà Bè chỉ còn 0,1% tổng số hộ làm nông nghiệp (109 hộ). Đặc biệt, dự báo đến năm 2030 không còn hộ nào tại huyện này làm nông nghiệp. Theo đó, Nhà Bè không còn là huyện nữa nếu xét về cơ cấu đất. Vậy nên, huyện Nhà Bè có thể thành quận sớm nhất trong các huyện có khả năng lên quận.

Đối với huyện Cần Giờ, đất nông, lâm nghiệp chiếm 60% tổng diện tích. Dự kiến, đến năm 2025 chì còn khoảng 3.000 hộ làm nông nghiệp (18% tổng số hộ).

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: "Đây là bài toán đặt ra với quy hoạch của TP. Từ đây đến hết tháng 12/2019, lãnh đạo các huyện cần ngồi lại với các sở Nông nghiệp, sở Công thương, sở Kế hoạch - đầu tư bàn định hướng trong 10 năm tới chọn kinh tế nào là trọng tâm, khi nào đủ điều kiện lên quận. Như vậy sau năm 2030, có lẽ chỉ còn Cần Giờ chắc chắn vẫn là huyện, còn 4 huyện còn lại sẽ phải tính và nếu thấy cần thiết thì phải có lộ trình 10 năm để huyện thành quận".

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý rằng, để đảo bảo nguồn thu từ đất cũng như ngăn chặn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai phép, TP.HCM cần có quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp.

(Theo Tuổi trẻ Online)