Banner

Quá trình tư vấn cho khách hàng được xem là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của một giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, tư vấn khách hàng như thế nào để họ gật đầu đồng ý là điều không phải môi giới nào cũng nắm rõ.

Theo thống kê của NAR - Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ, có đến 89% những giao dịch bất động sản thành công thông qua môi giới, mà để làm được điều đó, phần lớn dựa trên nền tảng tư vấn chuyên nghiệp. Công đoạn tư vấn được coi là bước đệm quyết định việc môi giới có bán được hàng hay không. Chính vì vậy, tất cả những gì môi giới cần làm ở bước này là chăm sóc thật tốt khách hàng của mình. Những biểu hiện về thái độ, đức tính, kiến thức chuyên sâu về sản phẩm kết hợp với khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng nhạy bén… chắc chắn sẽ giúp môi giới có những cuộc tư vấn thành công ngoài mong đợi.