Banner

UBND TPHCM vừa duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phước Thạnh (khu 4), xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật).

quy hoạch khu dân cư phước thạnh huyện củ chi

Phối cảnh minh hoạ khu dân cư Phước Thạnh huyện Củ Chi

Khu vực quy hoạch thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi; phía Đông giáp khu nhà vườn hiện hữu, đất nông nghiệp; phía Tây giáp khu nhà vườn hiện hữu, đất nông nghiệp; phía Nam giáp kênh N40.4 và đất nông nghiệp; phía Bắc giáp Quốc lộ 22. 

Tổng diện tích khu vực quy hoạch 36,72 ha. Tính chất của khu vực quy hoạch là khu dân cư đô thị.

Cao độ nền khống chế H=4,23m (hệ cao độ VN2000), tính đến phần thấp nhất ở mép đường. Đa số khu quy hoạch có dạng gò triền, cao độ tự nhiên từ khoảng 4,23m đến 11,29m: Cải tạo và hoàn thiện nền xây dựng theo nguyên tắc bám sát cao độ tự nhiên, hiện trạng.

Chỉ tiêu cấp điện 1500÷2000 KWh/người/năm. Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ trạm hiện hữu 110/15-22KV Củ Chi.

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt 180 (lít/người/ngày). Tổng nhu cầu dùng nước 1.478 m3/ngày÷ 1773,6 m3/ngày. Mạng lưới cấp nước dựa vào tuyến ống cấp nước Ø100 trên đường Quốc Lộ 22, xây dựng mạng lưới cấp nước có đường kính Æ100 trên các trục đường chính quy hoạch tạo thành mạch vòng, mạch nhánh cung cấp nước đến từng khu vực sử dụng.

Nguồn: Bizlive.vn