Banner

Xây nhà ở nông thôn dưới 7 tầng sẽ không cần xin giấy phép

Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng là một trong những trường hợp không cần xin giấy phép xây dựng theo luật Xây dựng sửa đổi vừa mới được Quốc hội thông qua.
 
Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội /// Ảnh Gia Hân
 
 
 
Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 
Chiều nay, với 449/462 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng.
Một trong những điểm mới của dự luật vừa được thông qua là điều chỉnh các quy định về cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, dự thảo luật quy định 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
Trong đó, công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Ngoài ra, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng cũng được miễn giấy phép xây dựng.
 
Tuy nhiên, luật quy định công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa vẫn phải xin giấy phép xây dựng.
Trước đó, thảo luận về dự luật, nhiều đại biểu đề nghị cấp giấy phép xây dựng ở nông thôn cần quản lý chặt chẽ hơn, cần có quy định về giới hạn quy mô xây dựng công trình đối với trường hợp miễn giấy phép ở nông thôn. Theo luật hiện hành, tất cả các công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đều thuộc diện không phải xin giấy phép xây dựng.
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN - MT Quốc hội, cho biết tiếp thu các ý kiến này, dự thảo luật đã quy định chặt chẽ hơn đối với việc miễn giấy phép xây dựng ở nông thôn, bổ sung giới hạn quy mô xây dựng công trình; đồng thời, bổ sung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vào trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng:

Nguồn: thanhnien.vn